Mestscheiden is het scheiden van mest in een vloeibare dunne fractie, en een stapelbare dikke fractie. Dit kan gedaan worden om uiteenlopende redenen en met vele mestsoorten.

 

Waarom mestscheiding?

Mestscheiding is een strategische keuze. Het geeft u de mogelijkheid om veel efficiënter met uw mest om te gaan. Om te kunnen beoordelen waarom mestscheiding juist voor u belangrijk is, is het noodzakelijk om op de hoogte te zijn van een aantal voordelen dat mestscheiding met zich meebrengt:

 

Kenmerken dunne fractie:

 • Het vloeibare mestvolume wordt verkleind met 15 – 30%
 • Mixen is niet meer nodig voor het aanwenden.
 • Door scheiding van dikke en dunne fractie is er een lager verlies aan nitrogeen (NH3, CH4, NO2).
 • Nauwkeurige analyses mogelijk.
 • Snelle opname in de bodem en weinig versmering.
 • Makkelijk en nauwkeurig aan te wenden.
 • Laag drogestofgehalte, minder organische stof.
 • Aanzienlijk minder onkruidzaden in de vloeibare fractie

 

Uw voordelen:

 • Lagere transportkosten
 • Kleinere opslagvolumen
 • Aanzienlijke reukvermindering
 • Lagere milieubelasting
 • Minder gewasschade
 • Smakelijker gras
 • Ideaal voor precisiebemesting
 • Lager energieverbuik voor pompen en transport

          

Kenmerken dikke fractie:

 • De dikke fractie is stapelbaar.
 • Hoog drogestof gehalte.
 • Relatief hoog fosfaat gehalte t.o.v. drijfmest.
 • Zelfcomposterend.
 • Te gebruiken als ligboxbedekking.

 

Uw voordelen:

 • Eenvoudige goedkope opslag mogelijk.
 • Makkelijk laden en lossen.
 • Verbetering bodemstructuur.
 • Hogere Humuswaarden.
 • Mag als vaste mest op natuurland.
 • Lagere afvoerkosten.
 • Hoog koecomfort tegen lage kosten.

 

Het instrooien van dikke fractie in ligboxen heeft inmiddels een explosieve groei doorgemaakt. In navolging van het buitenland, waar al veel gebruik wordt gemaakt van deze methode, zijn nu ook veel Nederlandse veehouderijen overgegaan op het instrooien

 

Uw persoonlijke voordeel uitrekenen

Om het voordeel van mestscheiding op uw bedrijf te bepalen, zijn er rekenmodellen ontwikkeld door Wageningen Universiteit. Deze zijn te vinden op de website “Koeien en Kansen” http://www.koeienenkansen.nl/ onder mestscheidingswijzer.

 

Folders

 
     
         

Separator Compact

Separator S655 855  Separator special 2010 Separator special 2011  
         
         
 Plug & Play      

 

Voor meer informatie over Bauer klik hier.