SBG Precision Farming is in 2003 opgericht onder de naam SBG Innovatie. Sindsdien heeft het bedrijf zich bewezen op de Nederlandse en Europese markt van precisielandbouw en een vaste plek veroverd.

SBG Precision Farming is actief in de ontwikkeling en verkoop van nauwkeurige RTK GPS-besturingssystemen voor landbouwtoepassingen. De ontwikkeling omvat het ontwerpen, testen en doorontwikkelen van producten van SBG Precision Farming op vraag van de markt en gebruikers. De ontwikkeling van software, elektronica en mechanische onderdelen vindt in eigen beheer plaats. SBG Precision Farming heeft daarnaast een eigen productie en assemblage afdeling. 

 

We onderscheiden verschillende toepassingen:

 

Proefveldmodule

Voor het specifieke werk op veredelings- en kweekbedrijven heeft SBG de proefveldmodule ontwikkeld.

Het zaai- en plantwerk kan nu veel sneller, eenvoudiger en nauwkeuriger worden uitgevoerd. Haakse kopakkers, de juiste lengte van een proefveldje en de juiste tussenafstand, rijpaden zowel in de lengte- als in de dwarsrichting en het aangeven van spuitpaden.

 

Het intensieve en tijdrovende uitzetwerk kan achterwege blijven, want de proefveldmodule houdt het allemaal bij voor u. Met de proefveldmodule is het eenvoudig mogelijk om bijvoorbeeld een trekker automatisch te laten starten en stoppen of om het startsignaal te geven voor een zaaimachine.

 

Rastermodule

Met deze module kan een vast rasterpatroon worden ingesteld.

Aan een rasterpunt kan een actie worden gehangen; het geven van een alarm, een lichtsignaal of het starten van een gatenboor of ponsmachine. Bomenplanten op de juiste afstand; gaten boren met een vast patroon of palen zetten voor de fruitteelt, handmatig uitzetten hoeft niet meer.

In eenmaal met GPS aangeplante gewassen kunnen ook vervolghandelingen als bijvoorbeeld snoeien of schoffelen perfect met GPSbesturing worden uitgevoerd.

Egaliseren

Goed afwaterende percelen zijn essentieel voor een succesvolle teelt. De SBG Egaliseermodule helpt u om een perfecte ligging van uw percelen te realiseren.

De eerste stap is het opnemen van een hoogte kaart van het veld. Daarna worden de gewenste hellingspercentages en hun richting ingesteld. Het ontwerp wordt nu zorgvuldig uitgevoerd door de Egaliseermdule, die er steeds voor zorgt dat de kilverbak altijd op precies de juiste diepte wordt gehouden.

Op het GeoSTAR 200 scherm heeft de gebruiker een perfect overzicht van de vorderingen en kan bovendien altijd handmatig ingrijpen in de besturing van de kilverbak.

 

Teeltregistratie

De teeltregistratiemodule is de ideale assistent om gedetailleerd de locatie en grootte van verschillende soorten, partijen of rassen vast te leggen.

De module is volledig vrij in te delen door de gebruiker, waarbij tot 6 unieke kenmerken kunnen worden gekozen. Uniek is bovendien dat tijdens het registreren van de ene soort de volgende soort alvast kan worden geselecteerd en klaargezet, zo kunt u ononderbroken doorwerken.

De Teeltregistratiemodule wordt geleverd samen met het kantoorpakket Fieldmanager. Hiermee kunnen de verzamelde gegevens eenvoudig worden verwerkt en geëxporteerd worden in Google Earth (.kml) of spreadsheet bestanden (.csv).

 

Folders

Overzicht

Voor meer informatie over SBG klik hier.