VEILIGHEIDSKEURING ARBEIDSMIDDELEN

De periodieke veiligheidskeuring voor arbeidsmiddelen, welke uitgevoerd wordt door erkende VA-keur bedrijven die zijn aangesloten bij de brancheorganisatie Fedecom.

Deze keuring is breed toepasbaar voor een breed scala aan arbeidsmiddelen: van klein handgereedschap tot tractoren, landbouwmachines, verreikers, shovels, heftrucks, etc. Voor alle machinery en gereedschappen in de agrarische, groenvoorzienings-, infra- & cultuurtechnische sector.

De kwaliteit van de keuringen wordt gewaarborgd door steekproeven welke door een externe partij worden uitgevoerd. Geen enkel veiligheidsaspect wordt over het hoofd gezien, deze garantie wordt bezegeld met de VA-keuringssticker.

HET GEMAK

De VA-keuring kan samen met een periodieke onderhoudsbeurt ingepland worden, waardoor uw machine of gereedschap niet langer stilstaat dan strikt noodzakelijk. De digitale rapportage en voortgang is online in te zien via een klantenportaal, zodat direct overzichtelijk is welke machines toe zijn aan een keuring.

SKL KEURINGEN

Gewasbescherming is belangrijk in de landbouw. Het is belangrijk dat dit op een goede en zorgvuldige manier gebeurd met machines die goed uitgerust zijn voor deze taak en die in goede conditie zijn en ook blijven. Daarom is de periodieke SKL keuring in het leven geroepen. Tijdens deze keuring wordt de machine op een onafhankelijke en deskundige manier gecontroleerd en nagemeten zodat de eigenaar zeker is van een goede en betrouwbare machine om zijn gewasbeschermingstaak goed uit te voeren.

De SKL keuring is ook erkend voor zowel nieuwe als gebruikte spuiten in de andere lidstaten van de EU. Boeren en loonwerkers mogen daarom met een SKL gekeurde spuitmachine ook in Belgie en Duitsland spuiten zonder dat hun machine nogmaals gekeurd hoeft te worden.

Welke spuitmachines dienen gekeurd te worden?

Onderstaande machines dienen wettelijk gekeurd te worden:

 • Veldspuiten
 • Boomgaardspuiten
 • Rijen- of strokenspuiten
 • Motorvatspuiten
 • Ruimtebehandelingsapparatuur (LVM- en Fog-apparatuur)
 • Spuitapparatuur op verhardingen
 • Granulaatstrooiers en poederapparatuur om kiemremmers toe te passen bij het inschuren van aardappelen

Tijdens de keuring wordt de veldspuit op de volgende zaken gecontroleerd:

 • Lekkage, zowel stilstaand als onder druk
 • Pomp en roersysteem, meting capaciteit van de pomp, controle conditie van de pomp, pulsaties en controle werking van het roersysteem
 • Spuittank, aanwezigheid en conditie deksel en vulzeef, afleesbaarheid tankinhoud,
 • Meet-, regel- en controle organen
 • Manometer
 • Slangen en leidingen
 • Vloeistofafgifte
 • Filters
 • Spuitboom
 • Spuitdoppen, incl. dwarsverdeling
 • Luchtondersteuning (indien aanwezig)
 • Spuitgeweer/-pistool (indien aanwezig)

GEBRUIKTE MACHINES

Onze voorraad gebruikte
machines vindt u hier

KUHN System TKS

Automatische voer-
en instrooisystemen.

VA- & SKL KEURINGEN

Keuren van gereedschap en machines
volgens VA & SKL normen

P. Kriesels Landbouwtechniek B.V.
Kruislandseweg 22
4724 SM WOUW
The Netherlands

T +31(0)165-301704
E info@pkriesels.nl

BTW NL822506853B01
KVK 50038389 te Breda